Belöna med en digital Trisslott

Fler och fler företag har upptäckt att Triss kan förbättra resultatet i en kampanj eller utfallet i en undersökning. Lotten fungerar utmärkt för att locka till köp och skapa intresse. Eller för att belöna, uppvakta, tacka, be om ursäkt och mycket mer.

En digital Trisslott gör det snabbare, enklare och billigare för ert företag att distribuera Triss. Istället för att posta lotten får er kund en digital Trisslott via en enkät, e-post eller SMS i realtid. Lottkoden används för att skrapa Triss direkt på Svenska Spels webbsajt, alternativt genom att ta med koden till närmaste spelombud och byta den mot en vanlig Triss.

Alstra hjälper dig med distributionen av digitala Trisslotter.

I samarbete med Svenska Spel erbjuder Alstra en enkel, snabb och kostnadseffektiv lösning för att distribuera digitala Trisslotter. Vi har lösningen om ni;

  • vill belöna med digitala Trisslotter och jobbar i vårt enkätverktyg Survey Generator.
  • har en lista med mottagare och vill skicka ut flera digitala Trisslotter, s.k. grupputskick.
  • har återkommande behov av att skicka ut enstaka digitala Trisslotter. Vi sköter hela distributionen inklusive tillhandahållande av de digitala Trisslotterna.
distributionsflöde digital trisslott

Illustration: Distributionsflöden digitala Trisslotter

Grupputskick av digitala Trisslotter

Oavsett om du vill belöna, uppvakta, tacka, be om ursäkt är en Triss som gåva alltid uppskattad! Alstra erbjuder er en komplett lösning för distribution av digitala Trisslotter till de du vill premiera.

Digital Trisslott

Digitala Trisslotter gör det snabbare, enklare och billigare för ert företag att distribuera Triss. Istället för att posta lotten får er kund en digital Trisslott via e-post eller SMS i realtid. Lottkoden används för att skrapa Triss direkt på Svenska Spels webbsajt, alternativt genom att ta med koden till närmaste spelombud och byta den mot en vanlig Triss.

Pris för gruppdistribution

Kostnaden för gruppdistribution (dvs. en lista på mottagare som ska få en digital Trisslott) är 2,50 kr ex moms för administration och distribution. Till detta tillkommer en startavgift på 450 kr ex moms, för hantering av utskickstexter etc.

Distributionssätt

I dagsläget erbjuder vi tre olika varianter av distribution av digitala Trisslotter vid sk. grupputskick. Själva lotterna kan köpas direkt från Svenska Spel eller via Alstra. Priset är det samma.

SMS
Ett SMS, efter era önskemål, skickas till mottagarens mobil. Meddelandet innehåller en digital Trisslott och instruktioner hur han eller hon kan lösa in densamma. Meddelandet kan innehålla personliga fält för varje mottagare (ex. Grattis Sven …)

E-post
Ett E-post, efter era önskemål, skickas till mottagaren. Meddelandet innehåller en digital Trisslott, länk till svenskaspel.se samt instruktioner hur han eller hon kan lösa in lotten. Meddelandet kan vara av typen Text eller HTML och kan innehålla personliga fält för varje mottagare (ex. Hej Sven …)

E-post med personlig landningssida
Ett E-post, efter era önskemål, skickas till mottagaren. Meddelandet innehåller en länk till en landningssida hos Alstra. Sidan designas efter era önskemål och mottagaren kan från denna sida välja hur denne vill ha sin digitala Trisslott, via SMS eller direktlänk till svenskaspel.se. Meddelandet kan vara av typen Text eller HTML och både meddelandet och landningssidan kan innehålla personliga fält för varje mottagare (ex. God jul Sven …).

Kostnaden för Triss tillkommer med 30 kr resp 60 kr per lott (Triss resp DubbelTriss). Priset för distribution är exklusive moms, lotterna är momsbefriade. Priset är beräknat för utskick vid ett (1) tillfälle, från en (1) lista (Excel eller text). Kostnad för eventuell landningssida, design av HTML-mail etc. tillkommer.

 

Triss som belöning i enkät

Digitala trisslotter gör det snabbare, enklare och billigare att belöna respondenter med en Triss. Istället för att posta lotten får respondenten en digital Trisslott, via SMS eller genom en direktlänk till svenskaspel.se, när han eller hon besvarat en enkät.

De stora fördelarna med att använda digitala Trisslotter istället för att skicka en vanlig Triss är:

  • Respondenten får sin belöning i realtid och behöver inte vänta på administration och distribution.
  • Som administratör slipper du administrationen med att ta ut listor och skicka lotter.
  • Det är betydligt billigare att distribuera digitalt jämfört med att posta lotten.
[/three_fifth]

[/three_fifth]