Inget är omöjligt i vårt enkätverktyg

Survey Generator™ är Alstras egenutvecklade enkätverktyg. Det är webbaserat och hjälper dig att snabbt och kostnadseffektivt genomföra olika former av undersökningar bland medarbetare, paneler, kunder eller ”svenska folket”.

Användarvänligt, kraftfullt och flexibelt enkätverktyg

Vårt verktyg är erkänt enkelt och effektivt att arbeta med, och bland våra kunder finns exempelvis Demoskop och SACO. Du kan lätt administrera din undersökning från ax till limpa, och väljer hur avancerade rapporter du vill ha. Oavsett om det är några få eller hundratusentals respondenter du behöver hantera är det enkelt med verktyget. Titta på vår demo av Survey Generator genom att följa instruktionerna till höger.

Survey Generator utvecklas självklart hela tiden. Du kommer alltid att ha den senaste tekniken och funktionaliteten. Dina idéer, förslag och behov är viktiga för oss när vi utvecklar enkätverktyget, så hör gärna av dig med dina tankar. Kontakta Alstra.

Hjälp och självhjälp

Vårt enkätverktyg är enkelt att förstå, men det finns också allt möjligt stöd för att snabbt komma igång. Skulle du behöva hjälp finns vår snabba och personliga support till hands. Vi kan också avlasta dig helt och hållet med allt ifrån upplägg och utformning av din undersökning till att hantera administration och rapporter. Läs mer om våra tjänster.

Den enklaste versionen av Survey Generator ger dig allt du behöver för att genomföra snabba och enkla undersökningar.

Du kan själv lägga in dina frågor, välja olika typer av svarsalternativ och distribuera enkäten till dina respondenter. Rapporten är både överskådlig och går att få i flera format.

Survey Generator Small passar perfekt för dig som gör mindre undersökningar och behöver snabba tydliga svar, utan avancerad design eller omfattande rapporter. Support via e-post.

Vad kostar det?

För dig som kräver lite mer av ditt enkätverktyg finns Survey Generator Medium – den populäraste versionen.

Här finns funktioner för bland annat mer avancerade frågeformulär, html-utskick och möjlighet för upp till fem användare i verktyget på samma licens. Med denna version har du allt du behöver för att skapa mer utförliga undersökningar och knivskarpa rapporter.

Survey Generator Medium passar dig som gör lite större undersökningar, där du förutom att genomföra en undersökning också visar upp ditt varumärke. Här kan du anpassa enkätens design som du vill och få lättförståeliga rapporter i bland annat Html, Excel, Word eller SPSS.

Med Survey Generator Medium får du också tillgång till vår telefonsupport på alla frågor du kan tänkas ha om den tekniska lösningen.

Vad kostar det?

Med Survey Generator Large finns inga begränsningar kring vad du kan göra med vårt enkätverktyg. Här finns de mest avancerade funktionerna för att genomföra stora och komplexa undersökningar.

Survey Generator Large används ofta av marknadsundersökare eller andra professionella under­sökare som behöver alla tillgängliga funktioner. Undersökningarna som genomförs är ofta avancerade med exempelvis flera språk och randomiserade frågor. Survey Generator Large har också fördelen att upp till tio personer kan använda verktyget på samma licens.

Med mer avancerade undersökningar blir också rapporterna mer utförliga. De kan självklart fås i flera olika format, som Html, Excel, Word eller SPSS. I Survey Generator Large ingår självklart telefonsupport.

Vad kostar det?

Tycker du att de vanliga versionerna har nästan allt – men ändå inte riktigt? Då kan vi skräddarsy verktyget till att passa just dig och dina behov.

Det kan handla om att skapa unika inloggningssidor med egen design, integrera verktyget med ett intranät, skapa en ny funktion eller kombinera webbenkäten med en postal undersökning. Du kan också anpassa antalet användare och lägga till fler användare vid behov. Vi utformar helt enkelt dina enkäter så att de ser ut och fungerar precis som du vill.

Kontakta oss gärna för prisförslag.

Till demoenkäten

Demoenkät

För att visa hur en enkät kan se ut och vilka funktioner det finns i verktyget har vi skapat en demoenkät som visar de olika frågetyperna i verktyget. Givetvis går det att förändra utseende och layout efter dina egna önskemål.
Till demoenkäten

Tillval i vårt enkätverktyg

Snabbt svar från din målgrupp

Vi har integrerat vårt webbaserade enkätverktyg Survey Generator med Cint Direct Sample (CDS) vilket ger dig direkt och automatisk tillgång till miljontals onlinepanelister runt om i världen (över 400.000 panelister i Sverige). Tjänsten används med fördel när du vill ha snabba svar på ett par enklare frågor, tex i en förstudie.
Läs mer om Cint Direct Sample

Din egen panel

Med tillvalet Panelmodul kan du skapa och hantera dina egna paneler. Här samlar du helt enkelt dina respondenter i en databas som kopplas till ditt konto i Survey Generator. Det är bra att ha när du planerar att använda samma respondenter vid flera tillfällen. Med Panelmodulen är det också enklare att rekrytera respondenter och ta fram olika bakgrundvariabler så att du kan göra egna urval.
Läs mer om Panelmodulen

Den talande enkäten

Survey Generator kan tillgänglighetsanpassas så att även personer med lässvårigheter eller syn­nedsättning kan besvara webbenkäter. Tillvalet Readspeaker gör det möjligt att med ett enkelt klick få frågor och svarsalternativ upplästa.
Läs mer om tillgänglighetsanpassning

Support och hjälp

Teknisk support

Vi tycker om att prata med våra kunder och är glada över att alltid få höga betyg på vårt bemötande. Behöver du personlig hjälp av oss på Alstra kan du därför alltid kontakta vår support. Dialogen hjälper oss dessutom att utveckla våra verktyg och våra tjänster.

Support per e-post
När vår online-hjälp inte ger det stöd du behöver kan du alltid få snabb support via e-post: support@alstra.se.

Support per telefon
I våra större paket (Survey Generator Medium och Large) samt i våra speciallösningar ingår även personlig telefonsupport. Slå en signal på 08-22 22 65.

Lathund och hjälp online

För att lättare komma igång med din enkät finns en lathund under fliken ”Hem”, när du loggat in i enkätverktyget. Inne i enkätverktyget finns även en sökbar online-hjälp.

Tips inför en webbundersökning

1. Börja bakifrån
När du skapar en enkät är det smart att börja med att tänka på hur du vill presentera resultatet, och vad du vill använda det till. Det hjälper dig att exempelvis bestämma vilken typ av frågor du ska ställa – såsom öppet svar, rangordning eller en- eller flervalsfrågor.

2. Fråga lite mer
Bakgrundsfrågor som till exempel kön, ålder, geografisk hemvist, inkomst, sysselsättning med mera kan göra resultatet av undersökningen mer intressant eftersom du kan göra nedbrytningar.

3. Testa grannen
Ställ frågorna till någon som inte är insatt. Förstår han eller hon vad du menar så är du antagligen på rätt spår.

4. Var generös
Dela gärna med dig av resultatet av undersökningen till de svarande när den är klar. Det ökar svarsfrekvensen.

5. Tala klartext
Var tydlig redan i rubriken i mailet så att man direkt förstår vad enkäten handlar om. Det ökar också svarsfrekvensen. Informera även om hur resultatet ska användas.

6. Respektera anonymiteten
Vid känsliga undersökningar som till exempel medarbetarundersökningar är det viktigt att respondenterna känner sig trygga i att deras svar inte kan kopplas till dem som person.

7. Mer än tusen ord
Arbeta gärna med bilder, särskilt vid attityd- och varumärkesundersökningar. Ett exempel är grader av glada och sura gubbar, istället för en sifferskala.

8. Bara fantasin sätter gränser
Enkäter är ett utmärkt underlag till i princip ”allt”: Medarbetar-, panel- och kundundersökningar, webbplats- och läsvärdesundersökningar, PR-undersökningar bland svenska folket, förstudier, utvärderingar, tävlingar, anmälningar och mycket annat.

Betala för det du behöver

Du kan antingen köpa en enstaka Survey Generator-enkät, eller ett abonnemang med obegränsat antal enkäter. Vilken form som passar dig bäst beror på hur många undersökningar, utvärderingar eller andra typer av enkäter du planerar att genomföra. Oavsett betalar du bara för nyttjandet av vårt verktyg, och slipper kostnader för drift och support.

Enstaka enkät

Med en enstaka enkät binder du dig inte till något långvarigt avtal utan betalar helt enkelt per enkät. Priset beror på hur många utskick du vill göra, eller hur många svar du vill ha, beroende på om du skickar ut enkäten eller lägger upp en länk som respondenten går in på. Om du väljer enstaka enkäter får du alltid den mest avancerade versionen, Survey Generator Large.

Abonnemang

Med ett abonnemang kan du göra hur många enkäter du vill under abonnemangsperioden. Du bestämmer vilken version av Survey Generator du vill ha och antalet svarande respondenter under perioden, och priset beräknas därifrån.

Survey Generator Special

Kontakta oss gärna för prisförslag.

Bakgrundsfråga

Med hjälp av bakgrundsfrågor såsom ålder, kön, inkomst, utbildning, geografisk hemvist med mera kan du senare bryta ned resultatet av undersökningen och hitta samband, skapa förståelse för ett resultat osv.

Bortfall

Bortfall avser de intervjupersoner som inte svarar, exempelvis för att de inte vill eller inte är hemma. Bortfallet anges ofta i procent. Ju större bortfall, desto sämre blir undersökningens tillförlitlighet.

Filterfråga/Villkor

Filterfrågor används för att leda respondenterna vidare i formuläret, exempelvis ”om du svarat Ja, gå vidare till fråga 10″. Filterfrågor används för att lotsa vissa respondenter (beroende på bakgrunds­frågor eller hur de ha svarat i enkäten) till en fråga som bara berör den gruppen av respondenter. På så sätt får man dels bättre svar eftersom de som svarar berörs av frågan, dels så slipper de andra att svara på den.

Korstabulering

Korstabulering innebär att du kan analysera enskilda grupper beroende på hur de har svarat – eller inte svarat. Du kan exempelvis titta närmare på resultatet för de som bor i en storstad, är kvinnor eller ser på en viss TV-kanal. Korstabulering gör det enklare att se samband och att analysera på mikronivå.

Kvantitativ undersökning

En kvantitativ metod omfattar oftast enkäter, vanligtvis via webben, postalt eller telefon. I en kvantitativ undersökning kan man ställa upp hypoteser och gå på bredden för att kartlägga en målgrupp, fråga eller liknande.

Kvalitativ undersökning

Till skillnad från kvantitativ metod omfattar kvalitativ metod oftast djupintervjuer och fallstudier. Skapar en djupare förståelse för ett fenomen.

Medelvärde

Genomsnitt, summan av samtliga tal dividerad med antalet deltagare, observationer osv.

Median

”Mittvärde”, det tal i en rangordnad serie som delar den i två lika stora delar. Om serien har ett jämnt antal observationer blir medianen medelvärdet mellan de två tal som ligger i mitten.

Population

En grupp personer som har något gemensamt, exempelvis alla personer i Sverige eller alla personer som har ett visst yrke. I vidare statistisk bemärkelse är en population ett antal enheter eller företeelser som undersöks, exempelvis besökare i en butik eller tillverkade produkter.

Randomisering

Randomisering kan betyda två saker:

 1. Slumpmässig fördelning av deltagarna mellan grupperna i en undersökning. Randomiseringen är förutsättningen för att man med statistiska metoder ska kunna bedöma sannolikheten för att undersökningens resultat uppkommit genom slumpens verkan. Randomisering utförs exempelvis genom att en dator genererar en slumpmässig sekvens (randomiseringskod) som avgör till vilken av undersökningens olika grupper varje ny deltagare ska föras.
 2. Slumpmässig ordning på frågor, svarsalternativ eller liknande. Ordningen på frågorna och svarsalternativen i en enkät kan ibland styra respondenten att svara på ett visst sätt. Med randomisering undviks detta.

Reliabilitet

Reliabilitet beskriver hur pass tillförlitlig en undersökning/studie är. Om man till exempel undersöker längden på eleverna i en skolklass påverkar mätinstrumenten reliabiliteten. Mäter man avståndet mellan Göteborg och Stockholm med en linjal är reliabiliteten låg.

Respondent

En respondent är en deltagare i en undersökning. De som avslutat undersökningen och besvarat samtliga frågor kallas ”svarande respondenter”.

Rådata

Rådata är data som samlats in från en källa och som inte har genomgått bearbetning eller annan manipulation, exempelvis obehandlad statistik till en undersökning. Datat kan sedan behandlas av ett program eller genom manuell analys. Man skiljer ibland mellan data och information; information är slutprodukten av databehandling.

Signifikans

Signifikans är ett begrepp för att ange att ett observerat värde i en undersökning avviker från ett hypotetiskt värde, eller annat jämförelsevärde så pass mycket att det inte beror på den statistiska osäkerheten (slumpen).

Signifikans anges i form av konfidensintervall där 95 procent (5 procent) anger att den observerade avvikelsen i 19 fall av 20 inte beror på slumpen och 99 procent (1 procent) i 99 fall av 100.

SPSS

Genom att exportera dina data till statistikprogrammet SPSS kan du göra en mer omfattande och djupare granskning av resultatet. Använder du Survey Generator Medium eller Large kan du få ut data i detta format.

Svarsfrekvens

Med svarsfrekvens avses antalet erhållna svar i förhållande till antalet möjliga svar. De ej erhållna svaren kallas bortfall.

Validitet

Validitet innebär att man har undersökt det som man skulle undersöka och ingenting annat. Det kan verka självklart men det är inte alltid så lätt att uppnå hög validitet. Om man mäter fötterna på ett stort antal individer för att mäta hur snabbt de springer kan undersökningen ha en utmärkt reliabilitet. Om mätinstrumenten är perfekta har man i slutet en korrekt uppställning av alla fotlängder. Undersökningen saknar dock helt validitet eftersom det inte finns någon korrelation mellan fötternas storlek och hur snabbt en människa springer. En undersökning kan med andra ord ha en hög reliabilitet men ändå sakna validitet.

Om webbundersökningar

Hur får jag tillgång till adresser som representerar olika grupper i samhället?

Vi samarbetar med företaget CINT som har ett panelsystem med en mängd olika typer av paneler, med personer som har tackatJatill att svara på enkäter. Du kan då göra ett urval på en mängd olika parametrar som boendeort, ålder, kön och inkomst, men också mjukare bakgrundsdata såsom intressen, familjesammansättning eller boendeförhållanden. Om du vill skapa en egen panel har du den möjligheten med vår Panelmodul där du kan enkelt hantera den.

Vilket är bäst – utskick i html eller vanlig text?

Kortfattat kan man säga att valet står mellan supersäkert textformat mot inspirerande snyggt htmlformat.

 • Vanlig text är enklare (saknar bilder, färger, typsnitt etc.) och kan tas emot av alla. Ditt utskick i text löper mindre risk att hamna i skräpkorgen.
 • Med html kan du utforma ditt utskick i linje med företagets profil och göra det mer lättläst, vilket kan öka svarsfrekvensen. Risken att hamna i e-postens skräpkorg är större än vid textformat.

Hur många svar kan jag förvänta mig?

En nästan omöjlig fråga att svara på, någonstans mellan 10-90 procent. Svarsfrekvensen beror bland annat på typ av undersökning, din målgrupp, vilken relation du har med målgruppen och eventuella incitament (utlottning osv). Du får exempelvis sannolikt högre svarsfrekvens på en medarbetarunder­sökning än på en kundunder­sökning.

Hur kan jag öka svarsfrekvensen?

Du ökar svarsfrekvensen genom att vara tydlig med syftet för undersökningen, skicka trevliga påminnelsemail och självklart också om respondenterna får något som tack för att de besvarar enkäten.

Hur länge ska en enkät vara öppen?

Enkättiden beror på hur många svar du vill ha in. Vanligtvis får du de flesta svaren under det första dygnet, men cirka tre veckor är en bra ”öppettid” så att alla får tid på sig att svara. Du kan ta fram rapporter under tiden enkäten är i gång för att se tendenserna i svaren.

Hur många gånger ska man påminna respondenterna att svara?

Det beror på hur länge du vill har din enkät öppen, men vanligtvis bör en till två påminnelser räcka. Det är viktigt att inte bli tjatig. Då kan de svara oengagerat bara för svarandets skull, eller känna sig så pass jagade att de faktiskt inte vill svara.

Om enkätverktyget Survey Generator

Vad kan jag använda Survey Generator till?

Du kan i stort sett använda enkätverktyget till alla typer av utskick eller frågor som du vill ställa via webben. Bland annat hjälper vi våra kunder med: medarbetarundersökningar, attityd- och varumärkes­undersökningar, kund- och medlemskommunikation, paneler, webbtävlingar, kurs- och projekt­utvärderingar, anmälningar och inbjudningar, nyhetsutskick och mycket annat.

Varför ska jag använda just Survey Generator?

 • Användarvänligt: Survey Generator är erkänt intuitivt.
 • Funktionaliteten: Det passar både för den enkla internundersökningen som för den avancerade professionella undersökningen.
 • Utvecklingsbart: Alstra gör gärna anpassningar, extra funktionaliteter och integrering med intranät eller liknande.
 • Kostnadseffektivt: Du betala bara för det du behöver.

Hur snabbt kan jag komma igång att arbeta i Survey Generator?

Du kan enkelt sätta igång utan utbildning. Det går snabbt att lägga in frågor och respondenter och sedan göra utskick. En lathund i verktyget hjälper dig att steg för steg skapa din enkät. Vi erbjuder även utbildningar om du vill ha extra stöd eller fördjupa dina kunskaper.

Några av de som ska svara på enkäten talar inte svenska. Hur löser jag det?

Du kan skapa enkäter på närmare 30 olika språk i Survey Generator och listan på språk utökas hela tiden. Det finns två sätt av språkhantering:

 1. Anpassat: I inledningen av enkäten frågar du respondenten vilket språk han/hon vill svara på. Enkätspråket anpassas därefter efter hans eller hennes val.
 2. Förvalt: Om du vet vilket språk respondenten vill svara på kan du på förhand välja språk i enkäten.

Några av de som ska svara på enkäten har läs- och skrivsvårigheter och/eller synnedsätt­ningar. Hur kan jag nå dem bättre?

Survey Generator kan anpassas så att personer med lässvårigheter eller synnedsättning kan besvara webbenkäter. Med tillvalet Readspeaker kan respondenten med ett enkelt klick få frågor och svarsalternativ upplästa.

Jag behöver hjälp med min enkät, hur gör jag då?

Om du behöver teknisk support så kan du alltid skicka e-post support@alstra.se eller ringa 08-22 22 65 (gäller Survey Generator Medium och Large).

Är det så att du inte hinner skapa din enkät eller administrera hela undersökningen kan vi hjälpa dig också. Kontakta gärna oss för diskussion kring upplägg och offert.

Jag saknar e-postadress till några av dem som ingår i min målgrupp för undersökningen, hur kan jag lösa det?

 1. Du skapar din enkät i Survey Generator.
 2. Vi skapar en inloggningssida till enkäten.
 3. Du skickar ut ett vykort till de som saknar e-post, med information om länken till inloggnings­sidan, alternativt en kompletterande postal enkät som innehåller information om inloggningssidan (du kan använda Survey Generator för att sedan stansa in svaren från de postala enkäterna som kommer in).

Översikt av funktioner

Översikt av funktioner i våra olika versioner av Survey Generator.

Small Medium Large
Max antal användare 1 5 10
Frågetyper
Enkla frågor Ja Ja Ja
Matrisfrågor Ja Ja Ja
Grupperade frågor Ja Ja
Villkor och visning
Enkla villkor för visning av sidor och frågor Ja Ja Ja
Avancerade villkor för visning av sidor, frågor och svarsalternativ Ja Ja
Enkel validering av svar Ja Ja Ja
Avancerad validering av svar Ja Ja
Förifyllda svar Ja Ja
Bilduppladdning Ja Ja
Randomisering av sidor, frågor och svar Ja
Multispråk Ja
Mappstruktur Ja
Malldesign
Fördefinierade frågemallar Ja Ja Ja
Egendefinierade frågemallar Ja Ja
Fördefinierade sidmallar Ja Ja Ja
Egendefinierade sidmallar Ja Ja Ja
Respondenter
Import av respondenter med egendefinierade egenskaper Ja Ja
Import av egendefinierade egenskaper i efterhand Ja Ja
Villkorad färgmarkering av respondenter Ja
Utskick
Epost i textformat Ja Ja Ja
Epost i HTML-format Ja Ja
Säker enkätlänk (https) Ja Ja Ja
Utskick utan enkätlänk Ja Ja Ja
Schemalagda utskick Ja Ja Ja
Avancerad urvalsfunktionalitet Ja Ja
Bifoga filer Ja
Studshantering Ja Ja Ja
Typ av rådata-rapport
Text Ja Ja Ja
Excel Ja Ja Ja
SPSS Ja Ja
Typ av sammanställd rapport
HTML enkel Ja Ja Ja
HTML avancerad Ja Ja
Excel Ja Ja
Detaljerad svarsstatistik Ja Ja Ja
Publicering av rapport och detaljerad svarsstatistik Ja Ja
Övrig avancerad funktionalitet
SML – programmering för avancerad funktionalitet Ja Ja
SSO – Single Sign On Ja
Reguljära uttryck Ja
Tillval
Readspeaker Tillval Tillval Tillval
Panelmodul Tillval Tillval Tillval
Support
E-post Ja Ja Ja
Telefon Ja Ja